Wady i zalety spółki jawnej

Artur
marzec10/ 2019

Założenie spółki jawnej, oczywiście jak wszystko, ma swoje plusy i minusy. Najważniejszym jednak w ostatecznym podjęciu decyzji jest fakt przeważania plusów nad minusami i odwrotnie. W tym artykule przedstawimy właśnie wady i zalety wynikające z prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej.

Jakie są wady prowadzenia spółki jawnej?

Jedną z wad spółki jawnej, jest konieczność wpisania jej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Minus tego jest taki, że dokonanie tego wpisu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej, która wynosi nawet kilkaset złotych.

Kolejnym, a zarazem największym minusem prowadzenia spółki jawnej, jest fakt, że jej wspólnicy ponoszą za nią odpowiedzialność całym swym majątkiem. Wygląda to mniej więcej tak, że w sytuacji kiedy spółka ma długi, spłata wobec wierzycieli w pierwszej kolejności jest dokonywana z majątki spółki, a następnie z majątku osobistego jej wspólników. Jeżeli zatem spółka nie będzie posiadała żadnych środków, wówczas spłata zadłużenia będzie dokonywana od razu z majątku jej wspólników.

Aby szerzej omówić zagrożenia jakie niesie ze sobą prowadzenie spółki jawnej, warto wybrać się do kancelarii prawnej dla której obsługa prawna spółek to codzienność, dzięki czemu rzetelnie udzieli nam wszelkich wyjaśnień.

Jakie są zalety prowadzenia spółki jawnej?

Z pierwszą zaletą prowadzenia spółki jawnej, spotykamy się już w momencie jej zakładania. Otóż jest ona stosunkowo tania w założeniu, a jedyną opłatą jaką musimy w tym momencie ponieść, jest dokonanie jej wpisu do KRS. Oczywiście, jeżeli dojdzie do tego jeszcze obsługa prawna spółek i pomoc firmy zewnętrznej w jej rejestracji, to koszt ten wzrośnie jednak i tak jest to stosunkowo niewielki wydatek.

Kolejną zaletą spółki jawnej jest brak konieczności zawierania jej umowy w formie aktu notarialnego, a także duża swoboda w tworzeniu jej treści.

Ponadto spółka nie musi prowadzić pełnej księgowości, a wystarczy jedynie księgowość uproszczona, czyli książka przychodów i rozchodów.

Kto może pomóc w założeniu spółki jawnej?

Jeżeli mamy trudność z samodzielnym założeniem spółki jawnej, wówczas możemy poprosić o pomoc kancelarię prawną, która specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek.

Oczywiście musimy liczyć się z tym, że będziemy zobowiązani niemało zapłacić za taką usługę, jednak otrzymamy gwarancję, że wszystko zostało prawidłowo wykonane.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC