Wdrożenie ISO 27001 – o czym nie można zapomnieć?

Artur
listopad08/ 2022

O ISO 27001 mówi się bardzo dużo. Tym bardziej że ten certyfikat związany jest z możliwością utrzymania zdecydowanie większej kontroli nad informacjami niejawnymi, jakie często padają ofiarą ataków hakerskich. Dużo można by mówić na ten temat. Warto zdecydować się na proces certyfikacyjny, który w dłuższej perspektywie jest w stanie przynieść organizacji wiele korzyści.

Co należy wykonać?

Wdrożenie ISO 27001 odbywa się według ustalonych reguł. Krok po kroku dąży się do tego, aby pozytywnie móc zakończyć proces certyfikacyjny. Podczas tego działania nie można zapomnieć o dwóch ważnych aspektach. Mianowicie mowa tutaj o:

  • implementacja systemów odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem informacji – wraz z określeniem dokładnej informacji, jakie mają znajdować się pod stałą kontrolą. Mowa tu dokładnie o wdrożeniu Information Security Management Systems, które skupia się na tym, aby zapewnić poufność (informacje mogą być ujawniane tylko i wyłącznie podmiotom, jakie są do tego uprawnione), integralność (do czynienia ma się tylko z takimi danymi, które są kompletne, chronione przed korupcją), dostępność (mogą one być tylko wykorzystywane przez osoby mające uprawnienia).
  • ocena ryzyka, jak również określenie metody postępowania z ryzykiem – również, jeżeli uwzględnia się wczesne wykrywanie. Dzięki temu będzie można szybciej zlikwidować zagrożenia, które sprawić mogą, że informacje przedostały się do świata zewnętrznego.

Dbałość o certyfikat ISO 27001

Wdrożenie, audyt ISO 27001 to proces wieloetapowy, który nie może zostać pozostawiony sam sobie. Tym bardziej że musi odbywać się według ściśle określonych procedur. Na szczęście, takie firmy jak DJB doradztwo, dbają na bieżąco o to, aby żaden z elementów nie został pominięty. Co jest jednak ważne, to lista korzyści powiązanych z tym tematem. Tylko dbałość o normy związane z certyfikacją, pozwolą w pełni się z nich cieszyć. Mowa tutaj o takich kwestiach jak:

  • zaangażowanie wobec bezpieczeństwa informacji osób trzecich powiązanych z organizacją, jak również interesariuszy,
  • powiązana interoperacyjność – nie tylko na zewnątrz, ale w szczególności jeżeli chodzi o środowisko wewnętrzne danej organizacji,
  • możliwość wypełnienia wszystkich zobowiązań handlowych związanych z aspektami prawnymi, 
  • posiadanie międzynarodowego systemu bezpieczeństwa uznawanego w wielu krajach,
  • utrzymanie przewagi konkurencyjnej, m.in. poprzez możliwość nawiązania współpracy z firmami z innych sektorów biznesowych.