Separacja – najważniejsze informacje

Artur
czerwiec29/ 2021

Pogłębiające się na przestrzeni lat różnice między małżonkami, problemy życia codziennego i ogrom innych czynników mogą sprawić, że nad zgranym do tej pory małżeństwem zawisną czarne chmury. Małżeństwa znajdujące się na życiowym zakręcie często decydują się na separację – stan przejściowy między wspólnym życiem a ostateczną rozłąką przypieczętowaną przez sąd. Czym charakteryzuje się separacja? Jakie konsekwencje prawne za sobą pociąga? Sprawdź!

Czy separacja oznacza rozwód?

Separacja może być ustanowiona przez sąd w oparciu o wniosek jednej ze stron lub stanowić rodzaj umowy wyłącznie między osobami pozostającymi w związku małżeńskim. Podstawą do orzeczenia separacji jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W odróżnieniu od podstaw do rozwodu, nie musi być on trwały. Oznacza to, że osoby wchodzące w stan separacji biorą pod uwagę możliwość powrotu do wspólnego życia.

Czasowa rozłąka nie musi być wstępem do rozwodu. Jednak, żeby separacja przyniosła dobry skutek, nie może być traktowana jako okazja do zawierania nowych znajomości.  Wręcz przeciwnie – czas spędzony z dala od małżonka powinien być wykorzystany na ponowne zbliżenie się do partnera, rozmowy na neutralnym gruncie, próbę odbudowania nadszarpniętej relacji.

Konsekwencje prawne

Wejście w stan separacji pociąga za sobą szereg istotnych następstw ważnych z prawnego punktu widzenia – rozdzielność majątkową, podział władzy rodzicielskiej i opieki nad dziećmi, wyłączenie z linii dziedziczenia. Jednak w takiej sytuacji niemożliwe jest wstąpienie w nowy związek małżeński i powrót do nazwiska noszonego przed ślubem. Więcej praktycznych informacji na temat separacji i rozwodów znajdziesz na stronie adwokat-katowice.info.pl.