Przejęcia firm – korzyści dla rekinów biznesu

Artur
październik18/ 2018

Biznes, zgodnie z definicją, jest działalnością gospodarczą mającą na celu otrzymywanie zysków z działalności komercyjnej. Dlatego też wszelkie działania każdej firmy prowadzą do zwiększania przychodów, poszerzania wpływów i globalizacji marki. Nie inaczej jest z procesem przejęcia firm.

Czym jest przejęcie firmy?

Przejęcie firmy, to inaczej wykupienie prawa własności do firmy, ale także długów i zobowiązań innego przedsiębiorcy. Oczywistym jest, że to większe i bardziej zamożne firmy wchłaniają w ten sposób mniejsze i gorzej sobie radzące. Przejęcia firm nie są procesem spontanicznym ani szybkim w realizacji. Poprzedzone są wielomiesięcznymi audytami mającymi na celu zweryfikowanie systemu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Audyty wykonuje się także w celu analizy i oceny ryzyka wynikającego z przejęcia firmy.

Decyzja o przejęciu firmy

Ci, którzy decydują się na wykupienie jakiejś działalności, nie czynią tego pochopnie. Nie tylko mają dość funduszy na taki zakup, ale też podjęli się kalkulacji, a której jasno wynika, czy mogą, i czy powinni sobie pozwolić na taką inwestycję. Aby takiej kalkulacji dokonać, nie wystarczy przeanalizować ceny podupadającej firmy i podłożyć jej pod swoje możliwości finansowe. Trzeba spojrzeć na firmę obiektywnie, ocenić jej zyski i straty, słabe i mocne strony. Należy też ocenić, jakiego rodzaju inwestycji i nakładów finansowych wymagać będzie firma. Audyty przeprowadzane przez firmy zewnętrzne są więc nieocenione, bo pozwalają wyliczyć czarno na białym, czy podjęcie inwestycji jaką jest przejęcie firmy, będzie korzystne w wymiarze roku, dwóch, czy pięciu.

Co zyskuje inwestor na przejęciu

Aby z przejęcia firmy uczynić dochodowy biznes, należy wnikliwie przyjrzeć się jej dotychczasowym dokonaniom i dokonać wielu kalkulacji – za i przeciw takiej inwestycji. Jeśli więcej jest argumentów za, wówczas inwestycja w perspektywie kilku lat może się okazać dochodowa. Zwykle na przejęcia firm decydują się ci przedsiębiorcy, którzy chcą poszerzyć swoją działalność o nowe rynki lub zmniejszyć konkurencyjność w swojej branży przez wykupienie większości udziałów rynkowych. Taką sytuację bardzo często można zaobserwować na rynku wyrobów tytoniowych.