Diagnostyka medyczna

Artur
maj12/ 2018

Ludzkość cierpi obecnie na plagi wielu chorób cywilizacyjnych. Choroby te są coraz częściej diagnozowane w młodym wieku pacjenta, jak również diagnozuje się ich coraz więcej. Ciężko tak naprawdę stwierdzić, czy odpowiada za to faktycznie pogarszająca się jakość środowiska w którym żyjemy oraz niezdrowy tryb życia, czy po prostu narzędzia którymi diagnozujemy choroby są coraz lepsze, a wiedza na temat organizmu człowieka coraz bardziej kompletna.

Wykrywanie chorób, a wiedza medyczna

Generalnie jeśli porównamy stan wiedzy o chorobach jaki mieliśmy dwieście czy nawet sto lat temu, a jaki mamy teraz można wysnuć prosty wniosek. Ludzie nie chorują we wcześniejszym wieku oraz częściej, tylko poprawiło się wykrywanie chorób. Jeśli dołożymy do tego fakt, że obecnie badania medyczne wykonuje się na mocno zaawansowanym technologicznie sprzęcie, a kiedyś takiego w ogóle nie było, to osąd mamy wyrobiony. Ale czy faktycznie tak jest? Faktem jest, że lekarz z dziewiętnastego wieku miał mocno ograniczony zakres diagnostyki (jeśli posiadał takie możliwości w ogóle). Ale lekarz z dziewiętnastego wieku nie musiał również tak często diagnozować, obecnie nagminnych schorzeń (takich jak cukrzyca lub miażdżyca). Wówczas chorobami trapiącymi ludzkość były w większości choroby zakaźne takie jak odra, gruźlica i tym podobne. Gdzie więc leży ziarno prawdy.

Choroby, a styl życia

Obecnie wyeliminowano większość chorób zakaźnych, jakie były zmorą świata (głównie tego rozwiniętego). Na ich miejsce jednak pojawiło się wiele nowych. Te nowe choroby często są uważane za groźniejsze. Potrafią się rozwijać latami niemal bezobjawowo, ich leczenie jest długotrwałe i ciężkie. Badania medyczne obecnie przeprowadza się coraz częściej (na przykład mamy okresowe badania medyczne w pracy), a w zasadzie tak często jeszcze nigdy nie było do nich takiej dostępności. Z badań tych wynika, że chorujemy :

– w dużym stopniu jako społeczeństwa (głównie chodzi o te rozwinięte);
– w coraz młodszym wieku;
– najczęściej są to nowe choroby cywilizacyjne;
– wynikają one głównie ze złego stylu życia;

Jaka jest konkluzja?

Wynik powyższych rozważań wskazuje, że pomimo iż medycyna jest obecnie na niespotykanym poziomie, to ludzie w dalszym ciągu zdrowi nie są. Nie jesteśmy zdrowi ponieważ w wielu przypadkach o zdrowie swoje nie dbamy. Większości chorób cywilizacyjnych mogli byśmy uniknąć, gdybyśmy się lepiej żywili, więcej ruszali i od czasu do czasu zmienili zanieczyszczone miasto na zdrowszy klimat. Badania medyczne mogą nam pomóc zawczasu wykryć problem, ale od nas w głównej mierze zależy czy w ogóle on powstanie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie synevo.pl/badania