Kursy i szkolenia

Artur
lipiec18/ 2019

Prace wykonywane przy prądzie są pracami bardzo niebezpiecznymi, z prądem należy umieć się obchodzić, znać poszczególne zasady i wiedzieć jak w danej chwili należy postępować. O wielu zasadach można dowiedzieć się z odpowiednich kursów. Po otrzymaniu uprawnień sep, można już z prądem pracować, jednak wciąż należy zachować odpowiednią czujność.

Zapisz się na kurs

Wypadki przy pracy, zdarzają się i występują, po kursie, który da nam uprawnienia sep, też może spotkać nas wypadek. Jednak po odpowiednich kursach mamy większą wiedzę i wiemy jak możemy przewidywać ewentualne sytuacje i jak zachować się, gdy może grozić nam niebezpieczeństwo.Każda osoba, która rozpoczyna pracę z prądem i przy prądzie powinna odbyć odpowiednie szkolenia i zapisać się na specjalistyczne kursy sep.

Jakie uprawnienia sep dają odpowiednie kursy?

Wszelkiego rodzaju kursy sep są organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Zapisanie się na taki kurs nie musi być uwarunkowane ukończeniem jakiejkolwiek szkoły. Na koniec każdego kursu przystępuje się do egzaminu, który daje określone sep uprawnienia. Kursy mogą odbywać się w różnych miastach i w różnych okresach, jednak ich charakter jest podobny.

Tematy poruszane na egzaminach

Sep uprawnienia otrzymuje się po zdaniu danego egzaminu, uczęszczając na kurs i zdając potem egzamin, trzeba wykazać się następującą wiedzą:
– w jaki sposób należy ułożyć osobę porażoną prądem,
– jaka ilość opraw świetlnych może być podłączona do jednego obwodu zasilającego,
– jakie są warunki działania ochrony przeciwporażeniowej,
– jakie są dozwolone napięcia w określonych warunkach,
– jakie są układy połączeń sieci,
– jakie są charakterystyki określonych układów i sieci,
– jakie układy połączeń sieci nie są już stosowane,
– poszczególne różnice pomiędzy zerowaniem a uziemieniem,
– barwy i symbolika kolorów przewodów,
– rodzaje oznaczeń,
– definicja bezpiecznego napięcia.Egzamin porusza wiele zagadnień związanych z pracami przy prądzie i z prądem. Uwzględnionych jest tutaj wiele definicji, zagadnień i zasad. O tym wszystkim mowa jest na każdym kursie sep i aby otrzymać określone sep – owskie uprawnienia należy dokładnie z taką tematyką się zapoznać.Zawsze jednak należy pamiętać, że wszelkie prace związane z prądem powinny odbywać się przy wyłączonym napięciu. Natomiast gdy napięcie musi być włączone, wtedy są odpowiednie zasady działania, o których dowiadujemy się na kursach sep.

zestawy mebli rattanowych meble ogrodowe rattan ogrodowe ozdoby